„Jogi és pénzügyi ismeretek, civil szervezetek munkatársai részére”

Alapítványunk fontosnak tartja, hogy minden civil szervezet tisztába legyen azzal, hogy milyen kötelezettségei illetve milyen jogai vannak. Ezt egy képzés során rendkívül hatékonyan el lehet sajátítani, mert ebben a témában nem elég, ha csak autodidakta módon foglalkozunk a jogi ismeretekkel. A gazdasági ismeretek oktatása napjainkban igen fontos kérdés, ami nagyban érinti a magyar társadalmat, a magyar pénzügyi szektort. A civilek pénzügyi ismereteinek szélesítése és mélyítése nemcsak az egyének életében dönt, hanem össztársadalmi szinten is komoly hatással van.

A „Jogi és pénzügyi ismeretek, civil szervezetek munkatársai részére” című program célja egy átfogó, akkreditált képzés szervezése civil szervezetek számára, ahol a vezetők, valamint a képviselők kellő információkat szereznek a nonprofit szféráról. A tréning folyamán széleskörű tudásanyagot szereznek a hallgatók az elektronikus ügyintézésről. A képzés célja továbbá, hogy a civil szervezetek a rájuk vonatkozó jogszabályokat megismerjék, és a gyakorlatban is tudják alkalmazni. A képzés segítségével a civil szervezetek megtanulják, hogy mik egy alapítvány alapításkori tennivalói, a non-profit szervezetek gazdálkodásának jellemzőit, számviteli ismeretekre tesznek szert, a pénzügyi tennivalók közül elsajátítják a könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, közhasznúsági jelentés elkészítésének módszereit, valamint a foglalkoztatás nonprofit-szervezetben című témakörnél tisztába kerülnek azzal, hogy a munkaviszony, megbízás, vállalkozás, önkéntesség, hogyan működik jogi szempontból.