Értékmentés a dániai 96. Eszperantó Világkongresszuson

Az Eszperantó Értékmentő Alapítvány a NCA-NK-11-A-1136 számú, „Értékmentés a dániai Eszperantó Világkongresszuson” című programja során a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatásával 7 személlyel részt vehetett a 96. Eszperantó Világkongresszuson a dániai Koppenhágában.

A Világkongresszus 2011. július 23.-án kezdődött, a záró-rendezvény pedig 2011. július 30.-án volt.

Programunkra több civil partnerünk tudott elkísérni, összesen hét fővel utaztunk a kongresszusra. A kongresszuson több más hazai civil szervezettel is találkoztunk, illetve részt vettünk például a Magyar-magyar találkozón is. Mellettük számos külföldi eszperantista barátunkkal is ápolhattuk a személyes kapcsolatokat, illetve általuk újakat is köthettünk. Programunk talán legnagyobb eredménye, hogy a kongresszus teljes időtartamán részt tudtunk venni, illetve több hazai civil szervezet képviselője tudott velünk utazni és első kézből megtapasztalni egy világkongresszus adta élményeket. Az általuk begyűjtött információk hitelesen, az ország több pontján egybehangzóan kerülnek megosztásra az itthon maradt civilekkel. Nemzetközi partneri kapcsolataink elmélyítése nyomán velünk utazhatott partnerünk, a léendvai Bonusz Alkotó Egyesület képviselője is.

Programunk másik nagy eredménye az a 400 példányban előállított kétlemezes DVD-kiadvány, melyet az utunk során felhalmozott képi és hanganyagok feldolgozásával tudtunk elkészíteni. Ez a kiadvány első kézből ad tudósítás a 96. Eszperantó Világkongresszusról, tematikusan rendezve magyar és eszperantó vonatkozásokkal, így egyaránt fontos a hazai civil társadalom és a nemzetközi eszperantó közösségek számára.

Az eszperantó által részt vehettünk többek a Grundvig, illetve a Visegrádi Alap köré épülő kerekasztal-megbeszéléseken, valamint több náció civil képviselőivel köthettünk ismeretséget, kapcsolatot. Ez várhatóan előrelépést fog jelenteni nemzetközi pályázataink sikerességében.

Az Eszperantó Világkongresszust az Eszperantó Világszövetség év, mint év megszervezi. Csupán néhány olyan év volt az eszperantó nyelv és eszmeiség fennállása óta, amikor a Világkongresszus elmaradt. Jellemzően világháborús és más globális események gyakoroltak ilyen hatást az eszperantó közösségekre. A 2011-ben szervezett Eszperantó Világkongresszus a 96. ilyen rendezvény volt, melynek időpontját és várható helyszínét már 2010-ben tudni lehetett, így bátran vágtunk neki vágyakozást követő tervezésnek.

A Nemzeti Civil Alapprogram és a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatásával tudtunk részt venni a programon. Az UEA gondosan nyilvántartja, katalogizálja tagjait, illetve a hazai eszperantó és civil életben Alapítványunk is tevékeny részt vállal. Ezt a kapcsolati tőkét kihasználva 2011 nyarán felvettük a kapcsolatot azon személyekkel, szervezetekkel, akik szintén részt kívánnak venni a 96. Eszperantó Világkongresszuson.

A kongresszus számos előadást, kulturális, folklór és szakmai rendezvényt takar a legkülönfélébb területekről. Több tucatnyi náció, megannyi szakma képviselői, összesen mintegy 2.000 látogató gazdagította a kongresszust. Célszerű volt az egy hetes rendezvényen a többi hazai civil társunkkal együttműködve részt venni. Így a felkeresett és megbízott utazásszervező céget (MAHILD Kft) felkértük, hogy utazásunkat hangolja össze a többi magyarországi résztvevővel. A koordinációnak köszönhetően együtt tartottunk az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvánnyal, a Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvánnyal, a Humán Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvánnyal, a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesülettel, valamint a Tata és Környéke Eszperantó Egyesülettel. Ez a lehetőség nem csak élvezetesebbé, magabiztosabbá tette utazásunkat, de a kongresszusi részvételünket is hatékonyabbá, koordináltabbá tette. Nem fordult elő például, hogy két magyar civil szervezet által megvalósított rendezvény egy időben valósult volna meg a kongresszuson, így a látogatottságok is kedvezően alakultak.

Alapítványunk több hazai civil szervezet képviselőjét tudta magával vinni a rendezvényre, így az ott szerzett tapasztalatokat, élmények nagyobb közönség előtt oszthatták meg utastársaink, vagyis a hazai civil szféra szélesebb rétegei profitálhattak belőle. Számukra az utazás előtt részletesen bemutattuk az Eszperantó szemléletet, a kultúra kialakulásának történetét, nagy alakjait magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.

A hosszú útra és a biztonságra tekintettel a kiutazás és a hazautazás során is megpihentünk félúton Drezdában, illetve Wroclawban. A kongresszus ideje alatt a dániai Fredensborgban szálltunk meg. A csökkentett támogatási költségvetés figyelembe vételével a részt vevők étkezését és a szállás egy részét a résztvevők önerőből egészítették ki, így lehetőségünk volt a kongresszus egész időtartama alatt, 2011. július 22-30.-a között képviselni hazánkat a világ előtt.

2011. július 24.-én és 29.-én két fórumot valósítottunk meg, ahol a hazai pályázati rendszerekről, illetve a hazai eszperantó életről, azon belül is Alapítványunk értékmentő tevékenységéről beszéltünk. Részt vettünk továbbá több kongresszusi programon is, például Székely Tibor (Sekelj Tibor, nagy magyar eszperantista) özvegye által tartott bemutatót, vagy Baghy Gyula, a hazai eszperantó élet letéteményesének életművét feltáró előadáson. Részesei voltunk a kongresszus keretében megvalósított magyar-magyar találkozónak, ahol mintegy félszáz hazai eszperantista mellett az UEA titkára is részt vett. Ugyancsak részt vettünk a Grundvig pályázatokkal foglalkozó kerekasztal-megbeszélésen, ahol például németországi kapcsolatokat, barátságokat köthettünk.

A Világkongresszus része a rendező ország, az otthont adó város bemutatása. 2011. július 25.-én a nyugati végen Vejle, Odder, Odense városainak bemutatásán vettünk részt, 27.-én pedig a dán kultúra szerves részét képező keleti Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad városait ismerhettük meg. A látnivalók között szerepelt többek között Hamlet vára is. A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel saját gépjárművünkkel vettünk részt, de az UEA gondos szervezésének köszönhetően ezzel a lehetőséggel előre számoltunk is.

2011. július 30.-án a kongresszusi záró beszédet követően indultunk haza. Wroclawban megaludtunk, majd másnap biztonságban megérkeztünk. Ezt követte az élménybeszámolók, rögzített képi és hanganyagok feldolgozása. A sok nyersanyagnak köszönhetően kétlemezes DVD-kiadványt készíthettünk el a projektidőszakban, melyből az UEA számára is biztosítottunk 10 példányt. E mellett számos külföldi, erdélyi, vajdasági, szlovén, osztrák partnerünknek is adományoztunk belőle, illetve a hazai már említett civil barátainkon túl egyéb partnereink is részesültek belőle. A kiadvány egyik korongján eszperantó nyelvű anyagok, előadások, műsorok szerepelnek, míg a másik lemezen magyar vonatkozású filmek vannak túlsúlyban. Ez szavatolta, hogy a hazai civilek és a határon túli eszperantisták is fokozott érdeklődést mutattak a kiadványunk iránt, így a megemelt példányszámban előállított kiadvány előre láthatóan hamar el is fogy.

„Jogi és pénzügyi ismeretek, civil szervezetek munkatársai részére”

Alapítványunk fontosnak tartja, hogy minden civil szervezet tisztába legyen azzal, hogy milyen kötelezettségei illetve milyen jogai vannak. Ezt egy képzés során rendkívül hatékonyan el lehet sajátítani, mert ebben a témában nem elég, ha csak autodidakta módon foglalkozunk a jogi ismeretekkel. A gazdasági ismeretek oktatása napjainkban igen fontos kérdés, ami nagyban érinti a magyar társadalmat, a magyar pénzügyi szektort. A civilek pénzügyi ismereteinek szélesítése és mélyítése nemcsak az egyének életében dönt, hanem össztársadalmi szinten is komoly hatással van.

A „Jogi és pénzügyi ismeretek, civil szervezetek munkatársai részére” című program célja egy átfogó, akkreditált képzés szervezése civil szervezetek számára, ahol a vezetők, valamint a képviselők kellő információkat szereznek a nonprofit szféráról. A tréning folyamán széleskörű tudásanyagot szereznek a hallgatók az elektronikus ügyintézésről. A képzés célja továbbá, hogy a civil szervezetek a rájuk vonatkozó jogszabályokat megismerjék, és a gyakorlatban is tudják alkalmazni. A képzés segítségével a civil szervezetek megtanulják, hogy mik egy alapítvány alapításkori tennivalói, a non-profit szervezetek gazdálkodásának jellemzőit, számviteli ismeretekre tesznek szert, a pénzügyi tennivalók közül elsajátítják a könyvvezetés, beszámolási kötelezettség, közhasznúsági jelentés elkészítésének módszereit, valamint a foglalkoztatás nonprofit-szervezetben című témakörnél tisztába kerülnek azzal, hogy a munkaviszony, megbízás, vállalkozás, önkéntesség, hogyan működik jogi szempontból.

Értékmentő honlap

Az ertekmento.org honlap létrejöttével az Eszperantó Értékmentő Alapítvány a XXI. Század követelményeinek megfelelően az Internetet is felhasználva tudja megismertetni saját és partnerszervezeteinek tevékenységeit, értékeit. Ezen a csatornán is tudja népszerűsíteni saját programjait, alapítványi célkitűzéseit, és országszerte, de nemzetközi viszonylatban is lehetősége nyílik a civil értékek hatékonyabb mentésére.

A program során elvégzett tevékenységeink:

Az Eszperantó Értékmentő Alapítvány szakértő bevonásával elkészítette a honlap struktúráját, vázát. Felvettük a kapcsolatot a régió civil szervezeteivel, néhányan közülük már a kezdeti lépések megtételébe is partnereink voltak. A vázat ezután felöltöztettük, elkészült a honlap palástja, színek, stílus megadása. A honlap által kielégítendő igény vázolta annak erőforrásigényét, ehhez mérten választottunk tárhely-szolgáltatót és tárhely-méretet is. Az előzetesen összegyűjtött és rendszerezett adatokkal feltöltöttük a honlap tartalmát, majd elérhetővé tettük azt a partnerszervezeteknek és hírlevélben hívtuk fel a figyelmüket megköszönve segítségüket

Az értekmento.org domain megszűnésével partnerünk jóvoltából az ertekmento.ejo.hu domain alatt folytatjuk megkezdett tevékenységeinket.

Az idő folyamán az Értékmentő Alapítvány újra saját fődomainnel, az ertekmento.info domainnel rendelkezik, melyen belül további tevékenységeit üzemelteti.

Értékmentő Kerekasztal

Értékmentő Kerekasztal programsorozatunk során Pest, Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye civil szervezeteivel vettük fel a kapcsolatot és honlapunkon keresztül adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, illetve egymás megismerésére. Ezeken a rendezvényekenrészt vettek felvidéki és nagyváradi partnereink is. A fórumok alkalmával a részt vevők megosztották tapasztalataikat, illetve személyes bemutatkozásra is volt lehetőségük, melyet a részt vevők hozzájárulásával honlapunkon is közzé tettünk.

Zöldforrás képzés az ország hat pontján

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) mint a Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy koordinálója a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldforrás pályázata keretében „Minőségi szakosodás a környezettudatosságért” címmel egynapos regionális ingyenes  továbbképzést szervez  november hónapban az alábbi helyszíneken: Eger, Győr, Szolnok, Szarvas, Zalaegerszeg, Pécs.

A Zöldforrás pályázat célja a komplex falusi turisztikai kínálat minőségi kialakítása, a fogyasztói kereslet motivációja a falusi szolgáltatókat érintő egységes minőségbiztosítást jelentő védjegyrendszer segítségével. Több civil szervezettel és  szakértők bevonásával a FATOSZ kidolgozott  és összeállított egy egységes minőségbiztosítási rendszert, melyben  kiemelt szerepet kapott  a szolgáltatók megfelelő kritériumok szerinti specializációja. A specializáció keretében 10-féle kategória került kialakításra: 1. ökoporta, 2. egészségporta, 3. hagyományok portája, 4. falusi életmód porta, 5. aktív turizmus porta, 6. falusi vendégasztal porta, 7. üdülés mozgássérültet fogadó portán, 8. üdülés boros/pálinkás portán, 9. üdülés lovas portán, 10. gyermekbarát porta. Az egyes kategóriák alapkövetelményei között, de kiemelten az öko- és egészségporta feltételei között megtalálható az energia és víztakarékos eszközök, technológiák használata, a komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés, a helyi flóra és fauna bemutatása, ökotúrák szervezése, védett növény- és állatvilág bemutatása, a kímélő és bioételek kínálata, a gyógyteák alkalmazása, gyógy- és fűszerkertek kialakítása. Mind a hagyományok, mind a falusi életmód portán fontos tájegységre jellemző berendezési tárgyak, tájjellegű és helyi termékek készítése, falusi életmódhoz és agrárkultúrához kapcsolódó tevékenységek bemutatása, hagyományos népi kézműves mesterségek bemutatása, őshonos állatok tartása.

További információk itt: http://www.fatosz.eu/hu/fooldal/.htmlszallasadok+tovabbkepzese.html

Összehozzák a világ magyarságát

magyar

 

A világban szétszórtan élő magyarok és az itthonról turistaként felkerekedő honfitársak közötti kapcsolatfelvételre, a vendégszeretet ápolására hívott életre Csűr Tours néven speciális, nonprofit utazási társaságot a civil szervezetként működő Panoráma Világklub. Az elsősorban a klub tagjainak indított újszerű idegenforgalmi szolgáltatás iránt máris élénk az érdeklődés.

“Az anyaföldtől elszakadt vagy az ő leszármazottjaikként más országokban élő, hozzávetőleg ötmillió magyar közül sokaknak visszatérő igényük, hogy hazalátogatva új ismeretségeket kössenek hasonló mentalitású emberekkel, de kellő kapcsolatok nélkül erre eddig nem volt lehetőségük – innen ered az alapötlet – idézte fel Tanka László, a klub elnöke. – A hazalátogatók egy része az uniformizálódott, személytelen szállodai körülmények helyett szívesebben tölt el néhány napot egy csupa élet, jó kedélyű családnál, amelynek az asztalánál a valódi magyar konyha ízein kívül, alkalmi családtaggá válva, magába szívhatja az otthon melegét, bepillanthat a kendőzetlen hazai mindennapokba. Ezáltal igaz barátságok, szívmelengető új kapcsolatok születhetnek. Másfelől a külföldi utazást tervezgető itthoni magyaroknak – különösen azoknak, akik kevésbé beszélnek nyelveket – kapóra jöhet egy olyan kinti magyar vendégszeretete, aki szállást ad nekik, szívesen elkalauzolja őket, és együtt élheti át velük a felfedezés örömeit.”

Hetvennél több helyi klub

Az elnök magyarázata szerint az új iroda nevében szereplő csűr a középkori hagyományokra utal. A magyar falvakban szokás volt alkonyatkor némi élelmet, innivalót elhelyezni a porta előtti kerítésen, gondolva az arra vetődő megfáradt, ismeretlen vándorra, aki ily módon csillapíthatta éhségét, és éjszakára befészkelhette magát a gazdasági épületként kialakított csűrben a jószág részére tárolt száraz szalmába. A klub tagjai, szimpatizánsai a mai korhoz igazítva igyekeznek életben tartani az idegennek kijáró, a bizalmon és segítőkészségen alapuló effajta szívélyes vendéglátás szellemét.
“E szellemiség különböző változatai az idegenforgalom berkeiben egyébként is ismertek – mondta Tanka László. – Hasonló például a főként a kispénzű fiatalok körében virágzó, kanapéturizmusnak fordítható coachsurfing, amikor vadidegenek fogadnak más országbeli turistákat, szállást, akár üresen álló lakást kínálva fel nekik. A Csűr Tours viszont kifejezetten a magyar-magyar kapcsolatok ápolását tűzte zászlajára.”

Ez a gondolat eddig is működött a Panoráma Világklub gyakorlatában, hiszen jelenleg a Felvidéktől Kanadáig 52 országban hetvennél több helyi klubban több ezres törzstagság találkozik rendszeresen egymással, hogy a nyelvet gyakorolja, kulturális programokat szervezzen, és az üzleti kapcsolatok révén egymás hasznára váljanak, például segítsék egy-egy termék piacra jutását az adott országában. Most mindez a kapcsolati tőke az idegenforgalom révén még inkább kiteljesedhet, új szereplők sokasága aktivizálódhat a magyarok összetartásának jegyében.

Ingyenes szolgáltatás

Az alapító tájékoztatása szerint az idei nyáron Budapesten megrendezett Magyar Világtalálkozó résztvevői között végzett előzetes felmérésből kiderült, hogy például az Argentínába, az Egyesült Államokba vagy Svédországba elszármazott magyarokat itthoni programjuk összeállításánál érdekelnék az olyan vidéki kulturális, gasztronómiai programok, mint a különféle hurka- és kolbászfesztiválok, vagy a turizmus fő sodrából kimaradó, a Felső-Tisza vidékét behálózó Szilvaút a derűs harmóniát árasztó eldugott kis falvaival és műemlékeivel. A hazatérő vendégek szívesen vennék, ha a Csűr Tours jóvoltából újonnan szerzett ismerőseik elkísérnék őket az efféle programokra, rendezvényekre. Egyidejűleg Floridában, Ausztráliában vagy Brazíliában több olyan magyar érzelmű család él, amely otthonukba fogadna az “őshazából bejelentkező vendégeket, hogy általuk hazai levegőt szippanthassanak magukba, és a beszélgetések során új nyelvi fordulatokat ismerhessenek meg”.

Tanka László a tervek között említette, hogy a klub tagjainak segítségével a Csűr Tours közreműködhet hazai művészek külföldi körútjainak egyengetésében, cigány zenészek fellépésének előkészítésében, tudósok előadásainak szervezésében és gazdasági-üzleti kapcsolatok előmozdításában, sőt nyelvgyakorlóknak vagy akár társkeresőknek is hasznára lehet. “A Panoráma Világklub irodája mindezt térítésmentesen, a klubtagok önkéntes közreműködésével, lényegében ingyenes szolgáltatásként nyújtja elsősorban a nemzeti, polgári, konzervatív értékeket magukénak valló tagjainak, illetve az általuk ajánlott jelentkezőknek – közölte a világklub elnöke.

Konferencia a falusi turizmus fejlesztési lehetőségeiről

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért címmel szervezett tanácskozást a Falusi Agroturizmus Országos Szövetsége és a Falusi vendéglátók Zala Megyei Egyesülete. A rendezvényen megjelent szakemberek elsősorban a falusi vendéglátás színvonalának emelését tűzték ki célul. Azzal a szándékkal, hogy a magyar turista külföld helyett Magyarországot válassza pihenése helyszínéül.

A falusi vendéglátás már korántsem lehet egyenlő egy fekhely biztosításával – állítják egybehangzóan a szakemberek, mondván: a magyar turista mostanság már alaposan megnézi, hogy a pénzéért milyen szolgáltatást kap. Ezt rendre hitelesen tükrözi az 1-4-ig történő napraforgó besorolás, mellyel kapcsolatban -éppen a színvonal emelése érdekében – nemrégiben szigorodtak a követelmények.

A szakemberek azt mondják, hogy ezeknek a feltételeknek azért is érdemes megfelelni, mert így nagyobb az esélye annak, hogy a turisták nem valamelyik külföldi országot választják pihenésük helyszínéül, azaz itthon maradnak, s itthon költik el a pénzüket.

Kisfilmes programbeszámolók

A csanádpalotai Kelemen László Emlékparkban

Tudástalálkozó ismeretbővítő játékos program Csanádpalotán

Makói sétán a Tudástalálkozók (2013.aug.18.)

Tudástalálkozó a makói Kalandparkban (2013.aug.18)

Sportdélelőtt a Tudástalálkozóknak Csanádpalotán (2013.aug.19.)

Palotai – pitvarosi gyerekek Honfoglalás-kori lovasbemutatón (2013.aug.20.)

Beléptünk a múltba – Történelmi időutazáson Ópusztaszeren (2013. aug. 20.)

Tudástalálkozó az ópusztaszeri Tanyai iskolában (2013.aug.20.)

Tudástalálkozottak Ópusztaszeren (2013.aug.20.)

Tudástalálkozottak Szegeden (2013.aug.20.)

 

 

Hangos beszámolók

Vizi Imre Temesváron

Temesváron viszonylag gyakori vendégnek számít a Marosvásárhelyen élő Vízi Imre. Májusban például kétszer is a Bega parti városba látogatott, először egy szórakozóhelyen lépett fel, másodszor pedig a Sörfesztiválon állt a közönség elé. A huszonhetedik évében járó énekes és zenész tavaly egy magyarországi és egy hazai tehetségkutatóban is megfordult, utóbbiban, a Vocea României-ben előkelő helyezést ért el. Azóta rendszeresen járja az országot és mindenhol nagy szeretettel fogadják. Farkas-Ráduly Melániának először azt árulta el, hogy tulajdonképpen mi is köti Temesvárhoz.

Bánsági diákok kisfilmfesztiválja

Lezajlott a Bánsági diákok kisfilmfesztiválja, amelyet a Szórvány Alapítvány szervezett egy a Balassi Intézet által támogatott program keretében. A temesvári és az aradi diákokat is megmozgató fesztiválra egyénileg és csoportosan lehetett nevezni, a beküldött kisfilmeket egy öttagú zsűri értékelte. A május 29-én sorra került fesztiválon levetítették a kisfilmeket, majd kiosztották a díjakat. Farkas-Ráduly Melánia Kovács Katalin projektmenedzserrel beszélgetett.

UK2011 – Értékmentés a dániai 96. Eszperantó Világkongresszuson

Az Eszperantó Világkongresszust az Eszperantó Világszövetség év, mint év megszervezi. Csupán néhány olyan év volt az eszperantó nyelv és eszmeiség fennállása óta, amikor a Világkongresszus elmaradt. Jellemzően világháborús és más globális események gyakoroltak ilyen hatást az eszperantó közösségekre. A 2011-ben szervezett Eszperantó Világkongresszus a 96. ilyen rendezvény volt, melynek időpontját és várható helyszínét már 2010-ben tudni lehetett, így bátran vágtunk neki vágyakozást követő tervezésnek.

A Nemzeti Civil Alapprogram és a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatásával tudtunk részt venni a programon. Az UEA gondosan nyilvántartja, katalogizálja tagjait, illetve a hazai eszperantó és civil életben Alapítványunk is tevékeny részt vállal. Ezt a kapcsolati tőkét kihasználva 2011 nyarán felvettük a kapcsolatot azon személyekkel, szervezetekkel, akik szintén részt kívánnak venni a 96. Eszperantó Világkongresszuson.

A kongresszus számos előadást, kulturális, folklór és szakmai rendezvényt takar a legkülönfélébb területekről. Több tucatnyi náció, megannyi szakma képviselői, összesen mintegy 2.000 látogató gazdagította a kongresszust. Célszerű volt az egy hetes rendezvényen a többi hazai civil társunkkal együttműködve részt venni. Így a felkeresett és megbízott utazásszervező céget (MAHILD Kft) felkértük, hogy utazásunkat hangolja össze a többi magyarországi résztvevővel. A koordinációnak köszönhetően együtt tartottunk az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvánnyal, a Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvánnyal, a Humán Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvánnyal, a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesülettel, valamint a Tata és Környéke Eszperantó Egyesülettel. Ez a lehetőség nem csak élvezetesebbé, magabiztosabbá tette utazásunkat, de a kongresszusi részvételünket is hatékonyabbá, koordináltabbá tette. Nem fordult elő például, hogy két magyar civil szervezet által megvalósított rendezvény egy időben valósult volna meg a kongresszuson, így a látogatottságok is kedvezően alakultak.

Alapítványunk több hazai civil szervezet képviselőjét tudta magával vinni a rendezvényre, így az ott szerzett tapasztalatokat, élmények nagyobb közönség előtt oszthatták meg utastársaink, vagyis a hazai civil szféra szélesebb rétegei profitálhattak belőle. Számukra az utazás előtt részletesen bemutattuk az Eszperantó szemléletet, a kultúra kialakulásának történetét, nagy alakjait magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.

A hosszú útra és a biztonságra tekintettel a kiutazás és a hazautazás során is megpihentünk félúton Drezdában, illetve Wroclawban. A kongresszus ideje alatt a dániai Fredensborgban szálltunk meg. A csökkentett támogatási költségvetés figyelembe vételével a részt vevők étkezését és a szállás egy részét a résztvevők önerőből egészítették ki, így lehetőségünk volt a kongresszus egész időtartama alatt, 2011. július 22-30.-a között képviselni hazánkat a világ előtt.

2011. július 24.-én és 29.-én két fórumot valósítottunk meg, ahol a hazai pályázati rendszerekről, illetve a hazai eszperantó életről, azon belül is Alapítványunk értékmentő tevékenységéről beszéltünk. Részt vettünk továbbá több kongresszusi programon is, például Székely Tibor (Sekelj Tibor, nagy magyar eszperantista) özvegye által tartott bemutatót, vagy Baghy Gyula, a hazai eszperantó élet letéteményesének életművét feltáró előadáson. Részesei voltunk a kongresszus keretében megvalósított magyar-magyar találkozónak, ahol mintegy félszáz hazai eszperantista mellett az UEA titkára is részt vett. Ugyancsak részt vettünk a Grundvig pályázatokkal foglalkozó kerekasztal-megbeszélésen, ahol például németországi kapcsolatokat, barátságokat köthettünk.

A Világkongresszus része a rendező ország, az otthont adó város bemutatása. 2011. július 25.-én a nyugati végen Vejle, Odder, Odense városainak bemutatásán vettünk részt, 27.-én pedig a dán kultúra szerves részét képező keleti Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad városait ismerhettük meg. A látnivalók között szerepelt többek között Hamlet vára is. A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel saját gépjárművünkkel vettünk részt, de az UEA gondos szervezésének köszönhetően ezzel a lehetőséggel előre számoltunk is.

2011. július 30.-án a kongresszusi záró beszédet követően indultunk haza. Wroclawban megaludtunk, majd másnap biztonságban megérkeztünk. Ezt követte az élménybeszámolók, rögzített képi és hanganyagok feldolgozása. A sok nyersanyagnak köszönhetően kétlemezes DVD-kiadványt készíthettünk el a projektidőszakban, melyből az UEA számára is biztosítottunk 10 példányt. E mellett számos külföldi, erdélyi, vajdasági, szlovén, osztrák partnerünknek is adományoztunk belőle, illetve a hazai már említett civil barátainkon túl egyéb partnereink is részesültek belőle. A kiadvány egyik korongján eszperantó nyelvű anyagok, előadások, műsorok szerepelnek, míg a másik lemezen magyar vonatkozású filmek vannak túlsúlyban. Ez szavatolta, hogy a hazai civilek és a határon túli eszperantisták is fokozott érdeklődést mutattak a kiadványunk iránt, így a megemelt példányszámban előállított kiadvány előre láthatóan hamar el is fogy.