Humán Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvány

Elérhetőségeink:
Cím: 3526 Miskolc, Pozsonyi út 84. III/3.
Telefon: 70/932-7490
E-mail: rfaalap@gmail.com
Honlap: www.csodakcsodaja.hu

Szervezetünkről:
• Megalakulás: 2005.
• Jellege: nyílt alapítvány
• Az alapítvány típusa: magánalapítvány
• Tevékenységi köre: regionális

Kerekasztal rendezvényeink:
Előző évi tevékenységünket folytatva alapítványunk – immár hagyományosan – a 2007-es évben is konferenciát rendezett Kecskeméten a Csillag-ász Regionális Alapítvány közreműködésével, ahol az alapítvány munkatársai a Planetárium épületében biztosítottak nekünk helyszínt. 2007. szeptemberben Szlovákiával testvérvárosi kapcsolat kiépítésén fáradozva Kerekasztal megbeszélést rendeztünk Ózdon.
Októberben Nagykanizsán került sor a civil beszélgetésre, ahol az Értékközvetítő és Pályakezdők Regionális Alapítvány közreműködésével sikerült megrendeznünk kerekasztalunkat.
A kerekasztal eredményeképpen elmondható, hogy több civil szervezet együttműködést kötött egymással.

Egyéb tevékenységeink:
Kulturális tevékenységünket a 2007-es évben is folytatva a Folklór Regionális Roma Alapítvánnyal együttműködve Söjtörön szerveztünk kerekasztalt.
A kulturális programokon való részvétel mellett lehetőségünk adódott többek között a Söjtörön valamint a megyében működő civil szervezetek tevékenységeit is megismerni.
Ózdon klubdélutánt rendeztünk eszperantistáknak, célunk a nyelv szerelmeseivel való kapcsolattartás, illetve az Eszperantó nyelv gyakorlása volt. A klubdélután alkalmával a helyi eszperantisták a nyelvgyakorláson túl, régi kapcsolataikat is felújíthatták.

Szociális tevékenységként 2007-ben alapítványunk a Pályakezdők Szolgáltató Érdekvédelmi Regionális Alapítvánnyal ismét együttműködve közösen, egymás munkáját erősítve Ózdon Civil Pályakezdő Fórumot tartott. A 2006–os évben már megrendezésre kerülő fórum látogatottsága a 2007-es évben magasabb volt, így a fiatal pályakezdők segítése céljaik megvalósításában sikeresebben megvalósult.

Júliusban Regionális Partnerkereső Fórumot szerveztünk 4 városban (Ózd, Vácrátót, Salgótarján, Miskolc) a Közép- Magyarországi Civil Alapítvánnyal együttműködve. Célunk volt, hogy több Ózdi civil szervezet partnerkapcsolatot tudjon kiépíteni.
A Humán Európa Szövetség és együttműködő partnerei júliusban Zalaegerszegen rendezték meg a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál nevet viselő nagyszabású rendezvényüket, amely fesztivál lebonyolításában, megszervezésében alapítványunk is szerepet kapott. Az alapítvány munkatársai így tapasztalatot szerezhettek a rendezvényszervezés területén is.

2008. február 21.-én Miskolcon „Ózd a civil varázsló” nevet viselő kerekasztal-fórumot szerveztünk a térségek közötti együttműködésekért. Folytatva a kerekasztal beszélgetéseket a nyertes pályázatunkban foglaltak szerint még három helyszínt érintve (Vácrátót, Salgótarján, Ózd) indítottunk el párbeszédet a hátrányos helyzetű térségünkben tevékenykedő civil szervezetek között.
A kerekasztal beszélgetések alkalmával lehetőséget biztosítottunk a szervezetek bemutatkozására.
A bemutatkozások során a civilek jobban megismerhették egymást, elindulhatott közöttünk a párbeszéd, amellyel hosszú távon is fenntarthatóvá válik az együttműködésünk.

Záró rendezvényünket Ózdon szerveztük meg, amelyre a helyieken kívül más térségben működő civil szervezetek képviselőit is meghívtuk, immár felhasználva a térségi fórumok tapasztalatait.
A Fórum eredményeként várható, hogy a hátrányos helyzetű térségünkben tevékenykedő civil szervezetek sikeresebb működése és együttműködése valósítható majd meg, hiszen jól működő civil szervezetekkel találkozhatnak és a találkozók alkalmával megismerhetik ezen szervezetek hatékony működési struktúráját.

 

Kerekasztal beszélgetések Ózdon

2008. július 7.-14. között Szolnokon került megrendezésre a sikeres IRIS Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál. Együttműködő partnereinkkel a szolnoki székhelyű Barátság Eszperantó Egyesülettel, valamint a tiszafüredi székhelyű Regionális Együttműködésért Alapítvánnyal közösen dolgozva elsősorban fiataloknak szóló egyhetes kulturális programokat szerveztünk.

IRIS Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál

2009-ben „Ózd újra varázsol” című kerekasztal-sorozatunk megrendezésével lehetőségünk volt folytatni az előző évben megkezdett, civil önszerveződést elősegítő rendezvényeinket. A fórum-sorozat célja az Észak-magyarországi régióban működő civil szervezetek közötti további együttműködések kialakítása volt.

2010-ben a „Egymásért-civilek és vállalkozók közötti együttműködés” című projekt megvalósítása került sorra Egerben. A legfőbb céljaink közé tartozott, hogy egymással karöltve a civil szektort és a vállalkozói szférát erősítsük, és összefogjuk, valamint, hogy hatékonyabb civil és vállalkozói érdekérvényesítés jöjjön létre, amely újszerű összehangolt szervezett tevékenységeket vár el.
Célunk volt továbbá a civil és vállalkozói szféra együttműködésének és kölcsönös segítségnyújtásának elősegítése.

2010-ben szerveztük meg „Egri civilvarázslat” címet viselő projektünket, mely 4 fórumból álló kerekasztal sorozat volt Egerben, Ózd, Miskolc és Debrecen.


Az Ózdi Városi Televízió interjút készít.

Projektünk célja az Észak- Magyarországi régióban működő civil szervezetek között kialakult immár harmadik éve működő együttműködés fenntartása, illetve kapcsolatrendszerünk bővítése mellett, egy erős hálózati rendszer kiépítése.
Szervezetünk pályázatának célja az Észak- Magyarországi és az Észak- Alföldi régióban működő civil szervezetek együttműködésének fejlesztése, tartós együttműködések kialakítása.
A kerekasztal rendezvényeken megjelenteknek lehetősége lesz beszélni az elért eredményekről, tapasztalatokról a tudás átadásával, információk és következtetések rendelkezésre bocsátásával gazdagodhatnak a megjelentek.


Kerekasztal beszélgetés Ózdon

Minden hónapban heti egy alkalommal Klubdélutánt rendezünk eszperantistáknak, amelyhez Ózdon az alapítvány irodájában biztosítunk helyszínt. A nyelv szerelmeseivel való kapcsolattartás érdekében a felmerülő igényeknek megfelelve szervezzük meg találkozóinkat. A találkozók remek lehetőséget adnak az Eszperantó nyelv gyakorlására és életben tartására.

Gyermekláncfű Alapítvány

Elérhetőségeink:
Cím: 3521 Miskolc – Szirma,
Magyar László út 12.
Telefon: 06-30-508-1999
E-mail: info@zoldpillango.hu
Honlap: www.zoldpillango.hu

Gyermekláncfű Alapítványunk már több éve működik. Főbb tevékenységi köre 2007-óta a családi napközi, a gyermek-felügyeleti tevékenység, a baba-mama klub, a játszóház, a minőségi kisgyermek gondozás elősegítése, a gyermekek szocializációs hátrányainak csökkentése, valamint a kisgyermekes családok (főképp anyák, nők), esélyegyenlőségének növelése a munkaerőpiacon.  2007. november 28-án Borsod megyében és Miskolcon elsőként megkaptuk működési engedélyünket a ZÖLD PILLANGÓ családi napközi beindítására. Nagyon nagy lelkesedéssel indultunk neki ennek a nem könnyű feladatnak. Önerőből felújítottuk a családi házunkat és igyekeztünk úgy berendezni, hogy a gyermekek otthonosan érezzék magukat. Az általunk gondozott, nevelt gyermekek 2- 7 évesek.
Családi napközink minőségpolitikája:
Mottónk: Szeretetteljes gondoskodás, képességfejlesztésen alapuló játék, egészséges életmód, táplálkozás, sok mozgás a kiegyensúlyozott gyermekkor érdekében.
Családi napközink célja: Családias, meleg, barátságos légkörben, egészséges környezetben, személyre szóló differenciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához.
Feladatunk: A hozzánk járó gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, érdeklődésükre, kíváncsiságukra alapozva  változatos tevékenységek biztosítása, melyen keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a tárgyi, emberi, természeti környezetről.
Tevékenységi formák: Játék, munka, gondozás, dúdoló, számolgató, ügyeskedő, ugra – bugra, nyelvelő, világjáró.
Napi négyszeri étkezést biztosítunk, az ételek megválasztásánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, és az egészséges táplálkozás alapelveit (nagyon sok gyümölcsöt, zöldségféléket, teljes kiőrlésű kenyeret, rostos levet) kínálunk.
Napközink 7-17 óráig van nyitva, ezen túl gyermek-felügyletet vállalunk.

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

 

Elérhetőségeink:

Elnök: Ferenczi Ildikó

Tel: 70/932-74-90

E-mail: daraalap@gmail.com
Honlap: www.civilszeged.hu

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány 2005-ben kezdte el működését.

A Dél-Alföldi Regionális Alapítvány 2005-ben kezdte el működését. A szervezet közhasznú, regionális szinten a következő főbb célok szerint tevékenykedik:

 Civil szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésének segítése
 Euroatlanti integrációból eredő feladatokról gondoskodás, szakmai feladatok szervezése
 Ismeretterjesztés, oktatás és közművelődési tevékenység
 Esélyegyenlőség biztosítása
 Jogvédő tevékenység
 Szociális tevékenység
 Természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység

Alapítványunk a fenti célok szerint fontosnak tartja a civil szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésének elősegítését, ennek szellemében különböző rendezvényeken képviseltetjük a szervezetet, a hatékony együttműködések kivizsgálása és tapasztalatok szerzése érdekében.
Olyan együttműködési formákat kezdeményezünk és működtetünk, melyek hosszú távon hozzájárulnak a civil aktivitás növeléséhez, a társadalmi nyilvánosság szélesítéséhez, a kulturális értékek továbbviteléhez. Az új kapcsolatok kialakításának eredményeképpen erősödik a civilek közös, egységes fellépése, a civil párbeszéd. A fórumokon résztvevők látóköre bővül, megismerik egymás szervezetét, tevékenységét, így ezen keresztül bepillantást nyerhetnek egymás terveibe, hosszú távú elképzeléseikbe.
Az esélyegyenlőség biztosítása alapelveink közé tartozik. A programjainkon esélyegyenlőséget biztosítunk a résztvevők számára nemre, korra és faji hovatartozásra való tekintet nélkül.

I. Nemzetközi kapcsolatokon alapuló civil programok szervezése
– Folyamatosan új kapcsolatokat alakítunk ki a határon túli és hazai civil szervezetekkel, ennek érdekében határ menti, nemzetközi és regionális találkozókat szervezünk szlovén-, szlovák-, horvát-, osztrák-, vajdasági- és erdélyi kapcsolatainkon alapuló civil szervezetekkel.
– Támogatást nyertünk brüsszeli tanulmányút megvalósítására, mely 2008 tavaszán megvalósult.
– 2008-ban hagyományőrző jelleggel a Kárpát-medencében lévő civil szervezetek részére „Civil Honfoglalás – Civil Vérszerződés” címmel Ópusztaszeren megrendezésre került országos hagyományőrző civil találkozót kezdeményeztünk azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsunk a civilek közötti tapasztalatcserére.
II. Kulturális civil programok
– A Kulturális Örökségnapok szegedi programja keretében a REÖK-Palota kulturális programjához kapcsolódtunk. A rendezvény keretén belül tartottuk meg „Civil együttműködés a sikeres kezdeményezésekért – Lehetőségek a civil összefogást igénylő nagyrendezvények szervezésére” elnevezésű régiók között kerekasztal fórumunkat.
III. Oktatás és előadások
– A Szegedi Eszperantó Kör támogatása, oktatási tréningek szervezése.
IV. A civil szervezetek sikeres együttműködése céljából civil „kerekasztal” programsorozatot valósítottunk meg
– 2008 decemberében az általunk szervezett Dél-alföldi Civil Találkozón 120 civil szervezet képviselője jelent meg.
– Csongrád megyei civil szervezetek elektorainak találkozóját, egyeztető megbeszélését rendeztük meg, melynek célja volt a régióban működő civil szervezetek összefogásának erősítése valamint segítségnyújtás.
– Együttműködő partnereinkkel folyamatosan rendezünk civil fórumokat, ahol megvitatjuk a különböző hazai és nemzetközi civil szervezetekkel, a további együttműködések kialakításának lehetőségét és a partnerségi kapcsolatok folytatását.
– Jó kapcsolatot tartunk fenn a régió szervezeteivel, civil és gazdasági szervezetekkel és önkormányzatokkal is. A környezetünkben szervezett fórumokon, kerekasztal rendezvényeken, térségi megbeszéléseken mindig részt veszünk, amelyek révén kapcsolatainkat erősítjük.
– Alapítványunk Ópusztaszeren szervezte meg az ” I. Civil Honfoglalás – Civil Szerződés” című rendezvényt, mely 2008-ban még csak a magyarországi 7 régió civil szervezeteinek részvételével történt. Civil együttműködéseinket – mint a krónikák szerint, a magyarság első alapszerződését – jelképesen „Civil Vérszerződéssel” tettük emlékezetessé oly módon, hogy minden régió vezére, a tájegységére jellemző vörösbort hozott magával. Ezt egy ivókupába öntöttük és a vezérek jelképesen kortyoltak belőle, így megszentesítve további együttműködésünket. A program során civil kapcsolati hálónk bővült.

A 2009-es év is rendkívül eseménydús volt. Sok olyan programot szerveztünk, mellyel a civilek erősíthetik partneri munkájukat, valamint új együttműködések születhettek.
– Részt vettünk a Humán Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvány által Szegeden megrendezett Civil találkozó a művészetért rendezvényen, ahol sikeresen mutatkoztunk be.
– A Folklór Roma Regionális Alapítvány által az erdélyi szentkatolnai Bálint Gábor Egyesületnek átadott emléktábla avatásán az alapítvány képviseltette magát.
– Civil szervezetek működéséről 2009-ben Szegeden a SZTE JGYPK Andragógia Tanszékén a Közművelődési Konferencia keretében-, valamint ugyanitt az Európa Nap alkalmából 2009. májusában előadást tartottunk: „Civil szervezetek lehetőségei az EU-ban”, Nyelvi egyenjogúság és „Uniós élménybeszámolók nemzetközi rendezvényekről” címmel.
– Az alapítvány a 2008 évi Rotterdami Eszperantó Világkongresszus után 2009-ben részt vett a 94. Eszperantó Világkongresszuson Byalistokban. A program eredményeképpen az Uniós országokban élő szakemberekkel, civil szervezetek képviselőivel, új partnerekkel ismerkedtünk meg. Több országból tapasztalatokat nyertünk az EU-val, az EU-s pályázatokkal és az integrációval kapcsolatban, amely megkönnyítheti, erősítheti pályázataink sikeressé tételét, és új tapasztalatokkal, ismeretekkel lettünk gazdagabbak.

Byalistok

2010 évben:
Folytattuk civil együttműködési kerekasztal programjainkat a régió különböző helyszínein, valamint a délvidék több pontján.
Kulturális programmal egybekötött – civil együttműködési nagyrendezvényünk:
– Május 14-16. között, hagyományőrző jelleggel került megrendezésre Ópusztaszeren a “II. Civil Honfoglalás – Civil Szerződés” címmel, Kárpát-medencei nemzetközi civil találkozó. A találkozó egyik fő célja volt egyrészt, hogy a magyarországi 7 régió mellett a határon túli 7 régió civil szervezetei ismerjék meg egymás munkáját, másrészt, hogy a határokon átnyúló, a magyarság megmaradását biztosító civil kezdeményezéseknek vessük meg az alapjait.
Több fajta tevékenységgel rendelkező szervezet képviseltette magát, így volt – többek között – tudományos-, kulturális-, oktatási, egészségügyi-, szociális-, ifjúsági-, és hallgatói szervezet is.
Összesen közel 100 civilszervezet képviseltette magát Magyarországról, Vajdaságból, Muravidékről, Őrvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Drávaszögről és Erdélyből.
A bemutatkozások, a programegyeztetések és együttműködések kialakítása mellett egy fontos ceremónia is része volt az eseménynek. Minden régió egy vezért választott magának, aki a következő egy évben képviselni fogja a régiója civilszervezeteit a megalapított “Civil Honfoglalás” nevű mozgalom keretében. A megválasztott 7+7, összesen 14 régiós vezér, saját borunkat egy edénybe csorgatván, egymásnak hűséget fogadván, jelképes vérszerződést kötöttünk egymással, majd ezt követően letettük az esküt. A ceremónia megkoronázásaként minden szervezet képviselője közösen ellátogatott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol a Feszty-körkép, illetve az Árpád Emlékmű előtt tettük le jelképesen jövőbeni szoros együttműködésünk alapjait. A rendezvény zárónapján, műhelymunka keretében, civil szervezetek közötti konkrét együttműködések-, illetve azok előkészítése született meg.

A találkozó eredményeként:
– Erősödött a civilek közötti interkulturális párbeszéd.
– A már meglévő, a dél-alföldi régióban működő, közel 800 civil szervezetet számláló levelező listánk mellett létrehoztuk „civil honfoglaló” levelezőlistánkat is.
– A civil szervezetek egymás tapasztalatára építve, a közeljövőben hatékonyabban tudnak helyi- és határon átnyúló nemzetközi programokat szervezni partneri kapcsolataik bővítésével.
– A magyarországi 7 régió és a határ menti 7 régió civil szervezeteinek tevékenységét – azok képviselői által – megismertették egymással.
– A civil kooperációs ötletek kezdeményezésével és felkarolásával, a civil szervezetek együttműködési és partnerségi kapcsolati tőkéje erősödött.

Együtt a Romákért Egyesület

Elérhetőségeink, adataink:
Rövidített neve: ERE
Gazdálkodási formakód: 529
Adószám: 18475128-2-06
Bankszámlaszám: 72900666-10502723
Statisztikai számjel: 18475128949952906
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 2206
Alapítás időpontja: 2005. 07. 08
Minősítési kód: 7
Adminisztratív főtevékenység (TEÁOR ’08): 9499
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u. 4 I/3.
Telephelye: 6722 Szeged, Jósika u. 19.

Az egyesület rövid ismertetése:
Az Együtt a Romákért Egyesület 2005-ben alakult. Fő feladatunknak a roma közösség segítését, társadalomba való jobb és könnyebb beilleszkedését, Információhoz jutását tekintjük. Ezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy rendszeresen Tájékoztató előadást tartunk képzésekről, munkaerő piaci lehetőségekről, átképzésekről, és ezekről aktuális információkkal szolgálunk. Havi egy alkalommal kerekasztal beszélgetés keretén Belül a fiatalok problémáira próbálunk megfelelő segítséget találni, ahol megbeszélhetik terveiket, elképzeléseiket a jövőre nézve.

Az egyesület feladatai, céljai:
 A roma és hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató oktatásának, közép és felsőfokú iskolai előkészítő tanfolyamok szervezésének terén a nevelés, oktatás és képességfejlesztés.
 Hátrányos helyzetű családok erkölcsi és anyagi támogatásának terén az esélyegyenlőség elősegítése.
 Általános foglalkoztatás, munkahely teremtés és fenntartás terén a hátrányos helyzetű réteg munkaerőpiacon való pozitív elbírálása
 A lakhatás elősegítése és
 A közrend terén,
 A gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá
 Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, családsegítés, szociális tevékenység.
 Társadalmi bűnmegelőzés
 Etnikai kisebbségekkel kapcsolatos beilleszkedési tevékenység terén fejti ki tevékenységét

A 2008. év értékelése
Az Együtt a Romákért Alapítvány tevékenyen töltötte a 2008-as évet.
Csongrád megyei roma napokat szerveztünk, amely a megyében élő cigányoknak adott lehetőséget a találkozóra. Vendégül hívtuk a szegedi, tiszaszigeti, kiszombori, apátfalvi és sándorfalvi cigány kisebbségi önkormányzatok vezetőit, illetve az ott élő családokat. A résztvevők száma meghaladta a 300 főt.
A rendezvényen felvázoltuk a magyar cigányság problémáit. Vitát folytattunk arról, hogyan lehetne a foglalkoztatást, lakhatás, oktatás kérdését minél pozitívabban megoldani. Az estet zenei és gasztronómiai programokkal folytattuk és tábortűzzel zártuk.
Auswitzi zarándoklatot tartottunk, amely megemlékezés példaértékű volt. Számos idős és fiatal romát vitt ki egyesületünk, hogy láthassák, hogyan szenvedtek a zsidók és a romák. E szomorú és nagy volumenű zarándoklatot a Csongrád megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt valósítottuk meg.
Deszegregációs konferenciát tartottunk ”Deszegregáció: az elkülönítés megszüntetésére irányuló cselekvés” címmel. Előadóink voltak: Kardos János, Szeged Város Polgármesteri Hivatalának Vezetője, Hajdú Géza, a Családvédelmi Hivatal munkatársa, Virág Zsolt, Szeged Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának helyettese. Főbb témáink voltak: A cigány gyermekek beilleszkedési problémái; A Kolozsvári téri iskola bezárásának ügye; A cigányság jelenlegi rossz helyzetének okai.
Az előadás rendkívül jól sikerült, hiszen azóta is fennáll a kapcsolat, a romákat érintő kérdésekben közös összefogással lépünk föl. Erre jó példa, hogy a Móravárosi Családsegítő Központtal közösen 100000 forint értékű mikulás és karácsonyi csomagot osztottunk szét.
Három hátrányos helyzetű roma diplomást alkalmaztunk, akik feltérképezték a Csongrád megyei cigány telepeket. Végiglátogatták az ott élő, szociálisan nagyon hátrányos helyzetű családokat, és a beszélgetések során megpróbáltak számukra kiutat mutatni.
Egyesületünk az Élelmiszer Banktól 540000 forint értékű adományt nyert, amelyben csokoládé, üdítő és sütemény volt. A csomagokat az egyesület az Ágota Alapítvánnyal és a Gyermekvédelmi Szakszolgálattal együtt osztotta szét.

A 2009 őszén megrendezett Dél-Alföldi Regionális Konferencia tematikájának összeállításánál kiemelt szempontként szerepelt, hogy olyan ismert, a roma integráció sikeres előmozdításában élenjáró előadók mutassák be szervezeteik munkáját, akik mintaértékű eredményekkel, jó gyakorlatokkal rendelkeznek. Ezzel kívánunk egyrészt együttműködési lehetőséget felajánlani a konferencia résztvevői által képviselt szervezeteknek, másrészt olyan európai uniós és hazai támogatási lehetőségeket szeretnénk bemutatni, melyek a roma kisebbségek számára fejlesztési lehetőségeket biztosítanak.
2009 karácsonyára több hátrányos helyzetű családnak juttatott az Együtt a Romákért Egyesület élelmiszer csomagot, játékokat, csokoládét, cukrokat, ezzel is boldogabbá téve a karácsonyt.

2010-ben megrendeztük a Romák együttműködése a Kárpát-medencében című találkozót. A két nap folyamán szerveztünk a roma civil szervezetek résztvevői számára fórumot, valamint kerekasztal-beszélgetést, ezen kívül egy neves romológus, előadást tartott, valamint a résztvevők filmjeit is bemutattuk. A két nap során meg tudtuk beszélni azokat a fontos dolgokat, amelyek érintik a roma társadalmat és befolyásolják mindennapjaikat. A pozitív példákkal iránymutatást adtunk, hogy közös erőfeszítéssel és munkával hogyan erősíthetjük a civil szférát.


Nemzetközi Roma Nap

Programunkkal ismertebbé tettük a roma kultúrát, a hagyományok továbbélését, amely az ismeretek átadásával, továbbadásával vált elérhetővé. Azáltal, hogy több roma és nem roma szervezet segítségével valósítjuk meg projektünket, ezen a színtéren tudjuk a tapasztalatok átadását, a jó példák élményszerű bemutatását továbbvinni.
Két napos rendezvényünk célja volt továbbá, hogy a roma kultúrát megismertessük, megszerettessük azokkal az emberekkel is, akik nem roma származásúak. Egyesületünk kitűzte célul, hogy a rendezvény alapjául fog szolgálni egy hosszútávon fenntartható kulturális együttműködésnek. A kerekasztal-beszélgetéseken a pályázási együttműködésekről volt szó. Ennek köszönhetően a szervezetek hosszú távon is tartani fogják a kapcsolatot.

Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület

Elérhetőségeink:

Elnök: Tompa Zoltán
Cím: 3600 Ózd, Újtelep 25.
Telefon: 20/986-66-67
E-mail: barka.szinpad@msignal.hu

A társadalmi egyesületként 1997-ben bejegyzett Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület befogadó színpad- és műhelyként, 2002 óta pedig közhasznú szervezetként működik.

Célunk:
A helyi és környékbeli lakosok számára értékközvetítő és -megőrző, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló események szervezése, ezen kívül tájékoztatás, prevenció, az egészséges életmód népszerűsítése, ismeretnyújtás, és az ezzel összefüggő programok támogatása.

A Bárka, mint befogadó színpad:
Helyet ad, „befogad” és lehetőségeihez mérten segít különböző területeken. A minőségre törekedve színpadunkon bárki felléphet (színjátszó csoportok, zeneiskolás gyerekek, tanárok, alkalmi társulatok, szervezetek stb.). Alkalmanként az ország különböző területeiről és a határon túlról is meghívunk programokat. A határon túli kapcsolatok saját és közös előadásokat, rendezvényeket, akciókat is életre hívtak. A jövőben szeretnénk egy Gyermek Ifjúsági és Szabadidő Házat is létrehozni.

Az egyesület tagjai:
Az egyesület szűkebb létszáma 20 főből és a tagokhoz tartozó baráti körből tevődik össze, akik közül néhányan a művészet területén is működnek.

Tagjaink még továbbá pedagógusok, óvónők és egyéb más területen dolgozók, akik különböző szakirányú képzéseken vettek és vesznek részt folyamatosan. Az egyesületben végzett munkákat önként és ingyen végezzük annak reményében, hogy a szabadidő hasznos és értékes eltöltéséhez fontos közösségi programokat tudunk szervezni.  Ezen kívül különböző jótékonysági akciókat tartunk az arra rászorulók számára.

A Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület:
Ózdon és vonzáskörzetében tudomásunk szerint az egyetlen olyan társadalmi, közművelődési, a szabadidő hasznos eltöltésével foglalkozó egyesület, mely havi rendszerességgel tart programokat. Önálló rendezvények létrehozásával, amatőr és profi előadók közreműködésével, értékközvetítő programok megvalósításával, befogadásával, meghívásával, segítésével, megismertetésével foglalkozik. Mindezt a lehetőségeihez mérten önerőből, pályázatokból, támogatásokból, a személyijövedelem-adó egy százalékos felajánlásaiból tudja biztosítani.

Városunk vonzáskörzetében fekvő 15 kistelepüléssel (Borsodbóta, Domaháza, Sáta, Hangony, Csernely, Arló, Járdánháza…) vettük fel a kapcsolatot, és elkezdtünk a közművelődés, a kultúra és más területeken (prevenció, esélyegyenlőség, ifjúsági munka,…) egy információs és segítségnyújtási kapcsolatrendszert kialakítani. Összefogva ezeknek a kistelepüléseknek a hagyományőrző, a népművészetek, művészetek különböző területein működő csoportjait, elősegítjük a kapcsolattartást, információkkal, alkalmi segítségnyújtással látjuk el egymást, melyeket szeretnénk fenntartani és bővíteni is.

A Bárka Színpad által alapított “Az Önzetlen odaadó munkáért Díj”. A szobron Noé bárkája, valamint Don Quijote dárdája és pajzsa látható. Noé bárkája a segítségnyújtást, befogadást – Don Quijote dárdája és pajzsa a nehézségeket, küzdelmeket jelképezi.

Minden évben egy vagy két alkalommal az Utcaszínházi Napokon és a Városi Karácsonyi koncerten kerül átadásra. Ezzel a díjjal is szeretnénk felhívni a figyelmet a társadalmi szervezetek és egyének másokért végzett önzetlen munkájára.


“Az Önzetlen odaadó munkáért Díj”

Néhány az eddig megrendezett programjaink közül:
• Filmklub: havonta kétszer kerül megrendezésre, ahol művészfilmeket, valamint kultfilmeket mutatunk be. A jövőben szeretnénk egy-egy alkalommal magyar rendezőket és színészeket is meghívni.

Családi játszóházak, kézműves foglalkozások:
Havonta kétszer, vasárnaponként családok és gyerekek számára foglalkozásokat szervezünk, ahol gyöngyfűzés, szövés, batikolás, nemezelés, agyagozás, korongozás, textilmunkák, papírmunkák, egyszerűbb játékok és bábok elkészítésével ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az év folyamán hagyományőrzésen alapuló népi játszóházi foglalkozásokat is tartunk, (pl.: húsvét, farsang, karácsony…) és szeretnénk a kézműves foglalkozásokat népzenei, táncházi, színházi programokkal is összekapcsolni. Néhány kézműves foglalkozást szeretnénk szakkörré fejleszteni.

• Kirándulások: évente 3-4 alkalommal kirándulunk elsősorban Ózd környéki, valamint az attól kicsit távolabb eső ismertebb helyekre. (Aggtelek, Szilvásvárad, Bükk-hegység…)
• Koncertek: Különböző stílusokban évente csak néhány alkalommal szervezünk koncerteket a legkülönbözőbb műfajokban (komolyzene, jazz, rock, népzene, megzenésített versek).
• Színházi, irodalmi rendezvény: Évente kb. 3 alkalommal kerül sor ilyen rendezvényre, pedig többre lenne szükség. A gyerekeknek és az ifjúságnak is fontos lenne, hogy színházi előadáshoz, színházi élményhez jussanak, mivel Ózdon nincs színház. Mint befogadó színpad, alkalmanként a gyerekekkel és fiatalokkal közösen színházi, zenei és más rendezvényeket tartunk, felkészítünk versenyekre, bemutatókra.


• Helyi csoportok, akciók, országos, nemzetközi rendezvények: Évente általában egyszer, pl.: Környezetvédelmi Nap, Föld napja, Víz Napja, Tolerancia Napja, Fehérbot Napja, Farsangi Nap, Autómentes Nap, Civil Szervezetek Napja, Családi Egészségnap, Színházi Világnap, Költészet Napja, Zenei Világnap, Karácsonyi programok, stb. Szükséges lenne figyelemfelhívóbbá tenni ezeket a rendezvényeket is más előadók, valamint még több aktív fiatal bevonásával.

Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

A Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány 2006-ban kezdte el működését. A szervezetünk működési területe a Közép-Dunántúli Régió, egész Magyarország területe, és nemzetközi szinten is tevékenykedünk. Céljaink:

Természetvédelemi, állatvédelmi, környezetvédelemi tevékenység:

Megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozás. Információs kiadványok kiadása, terjesztése.

Nemzetközi tevékenységünk:

Célunk az euroatlanti integráció elősegítése, a nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése, valamint az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése.

2006-tól a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark nem hivatalos honlapját (www.allatkertveszprem.hu) fordítjuk eszperantóra, hogy minél több országban népszerűsítsük városunkat, és látnivalóit, köztük az állatkertet.

2010 nyarán a szlovéniai Lendván szerveztünk festőtábort hazai és határ menti művészek közreműködésével. Lendván, Söjtörön és Szegeden is nyílt tárlat keretei között csodálhatták meg az alkotásokat az érdeklődők.

Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenységünk:

Művelődési, közéleti eseményeket, művészeti programokat szervezünk, hagyományőrző csoportokat és programokat támogatunk. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék –és közösségfejlesztő programokat szervezünk.

2010 nyarán a szlovéniai Lendván szerveztünk festőtábort hazai és határ menti művészek közreműködésével. Lendván, Söjtörön és Szegeden is nyílt tárlat keretei között csodálhatták meg az alkotásokat az érdeklődők.

Oktatási tevékenységünk széleskörű:

Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése.

2007. májusban részt vettünk Kecskeméten megrendezett Tanári kerekasztalon, szeptember-december között pedig rendhagyó történelemórákat szerveztünk 7-8. osztályos tanulóknak, amely során iskolaidőben, de iskolán kívül ismerkedhettek meg történelmi eseményekkel.

Jogvédő tevékenységünk:

Fogyasztóvédelem – fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében

Szociális tevékenységünk:

A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. 2007-ben részt veszünk a Dobbantó című programban, amely az eszperantó, mint első nyelv tanításával készíti fel a gyerekeket a többi nyelvvel való megismerkedésre

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete

Elérhetőségeink:
Elnök: Dr. Horváth Emilné
Cím: Salgótarján, Rákóczi u. 13.
Telefon: 32/783-680
E-mail: bebese@egeszsegkultura-bebese.org
Honlap: www.egeszsegkultura-bebese.org

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete (használatos rövidített neve BEBESE) 1969 márciusában alakult, s azóta folyamatosan működik. Egészségneveléssel, az egészségesen élés propagandájával foglalkozó, bíróság által bejegyzett közhasznú szervezet vagyunk.

Tevékenységünket félévenként készülő programok alapján végezzük; évente átlag 40, megalakulásunk óta eddig összesen mintegy 480 foglalkozást, rendezvényt tartottunk. Ezeknek különböző „szintjei” jelölhetők meg:
• hetenkénti foglalkozások a tagság számára (melyeken a 70 fő körüli tagságból esetenként mintegy 40-en vesznek részt),
• a nagyobb érdeklődésre számot tartó előadásokra, szűrésekre vendéghallgatókat, ill. résztvevőket is szervezünk,
• részvétel más szervek (ÁNTSZ, megyei kórház, egyes patikák, háziorvosok, valamint a mieinkhez hasonló profilú más civil szervezetek) egészségpropaganda rendezvényein,
• Városi Egészségnapot 2004 óta évente egy alkalommal rendezünk. Ezek egész napos, gazdag programot jelentenek a város lakossága számára, amelyen esetenként 3-6 orvosi előadás, 10-12 féle szűrővizsgálat, 6-8 féle kiállítás, s kiegészítésként – a napi program nyitása, illetve záró rendezvényeként- művészeti programok kapnak helyet.
Az egész nagyrendezvényen több száz ember vesz részt. A 2007 novemberében tartott IV. Városi Egészségnapon különösen a szűrések voltak népszerűek, volt olyan, amelyen a tervezett időkeret lejáratakor is hosszú sorban álltak várakozók, s a közreműködő szakemberek stábja még további két teljes napi szűrés lebonyolítását vállalta és teljesítette.

Az eddigi egészségnapok jelentősen megnövelték a BEBESE ismeretségét és munkánk elismertségét, ezt jelzi, hogy a Városi Önkormányzat a városi rendezvények „rangján” tartja számon programjainkat, s ennek megfelelően támogatja is.

Rendezvényeinknek az említett fő típusokon kívül más érdekes eseményei is voltak, ill. szoktak lenni. Így pl. szerveztünk már főzőtanfolyamot, úszásoktató tanfolyamot, képzést az Internet világával ismerkedők részére, s a közelmúltban egy egész napos konferenciát a 30 éven aluli fiatalok körében végzendő egészségpropaganda leendő aktivista bázisának, a kortárs- propagandistáknak felkészítésére. Ez utóbbi esemény annak a felismeréséből született, hogy az említett korosztályban a lakossági átlagnál kevésbé rendszeres az egészségnevelés, miközben iskolaorvosi és más felmérések nagyon is sürgetik ennek javítását. Terveink és reményeink szerint az említett konferencia csupán első lépés volt az aktivisták és a „profil-gazda” BEBESE együttműködésének. Külön örömmel jelezzük, hogy a felismerés, a konferencia szervezése és a majdani folytatás is szlovákiai partnerszervezetünkkel, a füleki Vis Vitalis Polgári Társulással ötödik éve folyó együttműködésünk „terméke”.

A BEBESE tevékenységét persze nem csak az egészségnapokon, hanem folyamatosan is a sokoldalúság jellemzi. Az orvos- egészségügyi előadásokat mindig kiegészítik konzultációs lehetőségek és személyes tanácsadás, gondot fordítunk az u. n. alternatív gyógymódok (pl. természetgyógyász, homeopátia, stb.) ismertetésére.
Rendszeresek a gyógyhatású termékeket bemutató foglalkozások, az ételkóstolókkal, a receptosztással kiegészített egészséges táplálkozást népszerűsítő rendezvényeink, félévenként háromszor megyünk gyalogtúrára, megemlékezünk társadalmi ünnepekről, eseményekről. (pl. nőnap, március 15., anyák napja, stb.) Fontos jellemzője egyesületünknek a nyitottság, az együttműködés más szervekkel, „belülről” pedig a harmonikus viszony a tagság és a vezetőség között.

2006. Parlagfű-mentesítési akció

Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetségének Ózdi Csoportja

Elérhetőségeink:

Elnök: Bolobásné Bodnár Katalin

Cím: 3600 Ózd, Lehel vezér út 27/A, I /3

Telefon: 48 /475-280

A csoport 1994-ben, stílszerű módon április 11-én, a Költészet Napján alakult. Létrehozója és napjainkig is vezetője a megalakulás napjától: Bolobásné Bodnár Katalin. Az Ő szorgos ténykedése eredményeként a csoport az eltelt évek során igazi alkotó közösséggé, kreatív irodalmi műhelysarokká alakult.

Tagjai nem csak a városnak, de a térségnek is képviselik a társadalmi összetételét, szociográfiai keresztmetszetét, foglalkozásra, társadalmi pozícióra, származásra való tekintet nélkül, legyen az munkás, értelmiségi, nyugdíjas, netán háztartásbeli, időközben kibővülve más művészeti ágak helyi reprezentánsaival (festők, fafaragók, stb.)

Összejöveteleik a megalakulás óta rendszeresek – minden hónap második hétfőjén, 15 órától -, melyeknek örökös házigazdája és mentora a Városi Könyvtár.

A kollektíva időszaki kiadványaiban mutatja meg magát, melynek címe „ÓZDI KRISTÁLY”. A küllemében visszafogott, tartalmában azonban annál igényesebb és nívósabb irodalmi folyóirat első ízben 1996-ban jelent meg, s a meglehetősen szerény anyagi kondíciók mellett is folyamatos a megjelenés mind a mai napig. Ez folyamatos publikálási lehetőséget biztosít a kör tagjainak. Az újság nyomdai munkái Budapesten készülnek Bíró Endre nyomdájában. Felelős szerkesztője a csoportvezető helyettese, Kerékgyártó Mihály nyugalmazott tanár és újságíró.

Az 1997-es, 1999-es, valamint a 2006-os években az ózdi csoport rendezte meg az AKIOSZ Országos Találkozóit, melyek munkánk sikeres állomásai.

Ugyancsak sikereink szép számát gyarapítja az eddig kiírt „ARANYTOLL” pályázatokon való szereplések sora, valamint az „ANTOLÓGIA” szerzői körében való bemutatkozás lehetősége. A tagok alkotásaiból számos önálló verseskötet látott napvilágot a közelmúltban.

Bízvást lehet úgy minősíteni ezt a „kultúrmissziót”, hogy a sokat szenvedett iparváros szellemi megújulásához ez a kis csoport is hozzátette lokálpatriotizmusát a maga szerény eszközeivel.

Gondolataiknak kisugárzása ott lappang a versek sorai között, az elbeszélések betűiben, a rajzok grafitporában, a fotók érdekes pillanatokat megörökítő mozdulatlanságában…

“Bükkalja Táncszínház” Alapítvány

Elérhetőségeink:

Elnök: Jóna István
Cím: 3535 Miskolc, János u. 21.
Telefon: 46/530-453

A Miskolc városban működő Szinvavölgyi Táncegyüttest, illetve utánpótlás csoportjaival együtt a Szinvavölgyi Táncműhelyt a ,,Bükkalja Tánc-színház” Alapítvány működteti. Az együttes 1946-ban alakult, s azóta is a magyarországi néptáncos szakma kiemelkedő képviselője. Különlegessége, hogy bár fő profilja a magyar néptánc hagyományainak megőrzése, az évek folyamán több táncszínházi produkció is az együttes repertoárjába került.

 

A Szinvavölgyi Táncegyüttes Miskolc város reprezentánsa, s mint ilyen, rendszeresen vesz részt rangos hazai, illetve nemzetközi fesztiválokon, versenyeken. Jelenleg a felnőtt együttes létszáma 40 fő, az utánpótlás bázis 200 fős. 1998-tól a táncműhely utánpótlását a DATI Diósgyőri Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja a legtehetségesebb gyerekek soraiból.
Több ezerre tehető azoknak a száma, akik az együttesben megfordultak a hosszú évek alatt. A ,Bükkalja Táncszínház” Alapítványt 5 fős kuratórium vezeti, a kuratórium elnöke Jóna István, a Szinvavölgyi Táncegyüttes “Atyamestere”, koreográfus. Jóna István mintegy két évtizeden keresztül vezette a tánckart, majd a művészeti stafétát átadva ma az együttes fenntartását vállalta magára. A Szinvavölgyi Táncműhely jelenlegi művészeti vezetői Maródi Attila, Nívódíjas néptánc pedagógus, ,,Aranysarkantyús” táncos, valamint Kiss Anita, aki szintén Nívódíjas néptánc pedagógus, ,,Aranygyöngyös” táncos.
A Szinvavölgyi Táncműhely összes táncosa tagja a „Bükkalja Táncszínház” Alapítványnak.

A Szinvavölgyi Táncműhely felépítése:
• Szinvavölgyi Táncegyüttes (tizen-, huszonévesek, 40 fő)
• Kisszinvavölgyi Táncműhely (13-17 évesek, 60 fő)
• Szinvavölgyi Aprók (6-13 éves korosztály, 60 fő)
• Kicsi Szinvavölgyi (7-8 éves korosztály, 40 fő)

2006-ban a Szinvavölgyi Táncegyüttes a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjban részesült az eddig végzett hagyományőrző tevékenységéért.

Az együttest 2007-ben Miskolc város Múzsa díjasává választották, míg ugyanebben az évben a néptánc műhely elnyerte a Háromszoros Kiváló Együttes minősítést. A műhely táncosai feladatuknak tekintik a magyarországi és az erdélyi néptáncok hagyományhű ápolását, és a koreográfiák megtanulásán kívül a néptánc improvizáció magas szintű tolmácsolását. Előtérbe helyezik a magyar tánchagyomány megismerését és megismertetését, ami egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy fogékonnyá tegyen bárkit egy olyan művészeti ág élményvilága iránt, amely a zenével és a költészettel egyenrangú.

A táncműhely hagyományőrző művészeti tevékenysége szorosan kapcsolódik a Kodály-i életmű törekvéseinek megvalósításához, a ,,csak tiszta forrásból” való merítéshez. A Szinvavölgyi Táncegyüttes és Táncműhely hosszú, több évtizedes munkásságával, továbbéltető, továbbfejlesztő hagyományőrzésével a magyar örökség hordozója kíván lenni a jövőben is, átívelő közösséget biztosítva az egymást követő generációk számára.

A Szinvavölgyi Táncegyüttest az 5 tagú Tényleg zenekar kíséri. A zenekar 2005-ben alakult, elsősorban a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes koreográfiáinak kísérése céljából. A zenekar tagjai zenetanárok, gyakorló népzenészek, akik a jelenlegi formáció előtt is több évtizede a műfaj művelői és a magyar folklórnak nevezett kárpát-medencei zenei gyűjtőtenger révkalauzai.