Értékmentő honlap

Az ertekmento.org honlap létrejöttével az Eszperantó Értékmentő Alapítvány a XXI. Század követelményeinek megfelelően az Internetet is felhasználva tudja megismertetni saját és partnerszervezeteinek tevékenységeit, értékeit. Ezen a csatornán is tudja népszerűsíteni saját programjait, alapítványi célkitűzéseit, és országszerte, de nemzetközi viszonylatban is lehetősége nyílik a civil értékek hatékonyabb mentésére.

A program során elvégzett tevékenységeink:

Az Eszperantó Értékmentő Alapítvány szakértő bevonásával elkészítette a honlap struktúráját, vázát. Felvettük a kapcsolatot a régió civil szervezeteivel, néhányan közülük már a kezdeti lépések megtételébe is partnereink voltak. A vázat ezután felöltöztettük, elkészült a honlap palástja, színek, stílus megadása. A honlap által kielégítendő igény vázolta annak erőforrásigényét, ehhez mérten választottunk tárhely-szolgáltatót és tárhely-méretet is. Az előzetesen összegyűjtött és rendszerezett adatokkal feltöltöttük a honlap tartalmát, majd elérhetővé tettük azt a partnerszervezeteknek és hírlevélben hívtuk fel a figyelmüket megköszönve segítségüket

Az értekmento.org domain megszűnésével partnerünk jóvoltából az ertekmento.ejo.hu domain alatt folytatjuk megkezdett tevékenységeinket.

Az idő folyamán az Értékmentő Alapítvány újra saját fődomainnel, az ertekmento.info domainnel rendelkezik, melyen belül további tevékenységeit üzemelteti.

Értékmentő Kerekasztal

Értékmentő Kerekasztal programsorozatunk során Pest, Baranya, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye civil szervezeteivel vettük fel a kapcsolatot és honlapunkon keresztül adtunk lehetőséget a bemutatkozásra, illetve egymás megismerésére. Ezeken a rendezvényekenrészt vettek felvidéki és nagyváradi partnereink is. A fórumok alkalmával a részt vevők megosztották tapasztalataikat, illetve személyes bemutatkozásra is volt lehetőségük, melyet a részt vevők hozzájárulásával honlapunkon is közzé tettünk.

UK2011 – Értékmentés a dániai 96. Eszperantó Világkongresszuson

Az Eszperantó Világkongresszust az Eszperantó Világszövetség év, mint év megszervezi. Csupán néhány olyan év volt az eszperantó nyelv és eszmeiség fennállása óta, amikor a Világkongresszus elmaradt. Jellemzően világháborús és más globális események gyakoroltak ilyen hatást az eszperantó közösségekre. A 2011-ben szervezett Eszperantó Világkongresszus a 96. ilyen rendezvény volt, melynek időpontját és várható helyszínét már 2010-ben tudni lehetett, így bátran vágtunk neki vágyakozást követő tervezésnek.

A Nemzeti Civil Alapprogram és a Wekerle Sándor Alapkezelő támogatásával tudtunk részt venni a programon. Az UEA gondosan nyilvántartja, katalogizálja tagjait, illetve a hazai eszperantó és civil életben Alapítványunk is tevékeny részt vállal. Ezt a kapcsolati tőkét kihasználva 2011 nyarán felvettük a kapcsolatot azon személyekkel, szervezetekkel, akik szintén részt kívánnak venni a 96. Eszperantó Világkongresszuson.

A kongresszus számos előadást, kulturális, folklór és szakmai rendezvényt takar a legkülönfélébb területekről. Több tucatnyi náció, megannyi szakma képviselői, összesen mintegy 2.000 látogató gazdagította a kongresszust. Célszerű volt az egy hetes rendezvényen a többi hazai civil társunkkal együttműködve részt venni. Így a felkeresett és megbízott utazásszervező céget (MAHILD Kft) felkértük, hogy utazásunkat hangolja össze a többi magyarországi résztvevővel. A koordinációnak köszönhetően együtt tartottunk az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvánnyal, a Közép-dunántúli Pannon Regionális Alapítvánnyal, a Humán Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvánnyal, a Debreceni Eszperantó Innovációs Közhasznú Egyesülettel, valamint a Tata és Környéke Eszperantó Egyesülettel. Ez a lehetőség nem csak élvezetesebbé, magabiztosabbá tette utazásunkat, de a kongresszusi részvételünket is hatékonyabbá, koordináltabbá tette. Nem fordult elő például, hogy két magyar civil szervezet által megvalósított rendezvény egy időben valósult volna meg a kongresszuson, így a látogatottságok is kedvezően alakultak.

Alapítványunk több hazai civil szervezet képviselőjét tudta magával vinni a rendezvényre, így az ott szerzett tapasztalatokat, élmények nagyobb közönség előtt oszthatták meg utastársaink, vagyis a hazai civil szféra szélesebb rétegei profitálhattak belőle. Számukra az utazás előtt részletesen bemutattuk az Eszperantó szemléletet, a kultúra kialakulásának történetét, nagy alakjait magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.

A hosszú útra és a biztonságra tekintettel a kiutazás és a hazautazás során is megpihentünk félúton Drezdában, illetve Wroclawban. A kongresszus ideje alatt a dániai Fredensborgban szálltunk meg. A csökkentett támogatási költségvetés figyelembe vételével a részt vevők étkezését és a szállás egy részét a résztvevők önerőből egészítették ki, így lehetőségünk volt a kongresszus egész időtartama alatt, 2011. július 22-30.-a között képviselni hazánkat a világ előtt.

2011. július 24.-én és 29.-én két fórumot valósítottunk meg, ahol a hazai pályázati rendszerekről, illetve a hazai eszperantó életről, azon belül is Alapítványunk értékmentő tevékenységéről beszéltünk. Részt vettünk továbbá több kongresszusi programon is, például Székely Tibor (Sekelj Tibor, nagy magyar eszperantista) özvegye által tartott bemutatót, vagy Baghy Gyula, a hazai eszperantó élet letéteményesének életművét feltáró előadáson. Részesei voltunk a kongresszus keretében megvalósított magyar-magyar találkozónak, ahol mintegy félszáz hazai eszperantista mellett az UEA titkára is részt vett. Ugyancsak részt vettünk a Grundvig pályázatokkal foglalkozó kerekasztal-megbeszélésen, ahol például németországi kapcsolatokat, barátságokat köthettünk.

A Világkongresszus része a rendező ország, az otthont adó város bemutatása. 2011. július 25.-én a nyugati végen Vejle, Odder, Odense városainak bemutatásán vettünk részt, 27.-én pedig a dán kultúra szerves részét képező keleti Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad városait ismerhettük meg. A látnivalók között szerepelt többek között Hamlet vára is. A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel saját gépjárművünkkel vettünk részt, de az UEA gondos szervezésének köszönhetően ezzel a lehetőséggel előre számoltunk is.

2011. július 30.-án a kongresszusi záró beszédet követően indultunk haza. Wroclawban megaludtunk, majd másnap biztonságban megérkeztünk. Ezt követte az élménybeszámolók, rögzített képi és hanganyagok feldolgozása. A sok nyersanyagnak köszönhetően kétlemezes DVD-kiadványt készíthettünk el a projektidőszakban, melyből az UEA számára is biztosítottunk 10 példányt. E mellett számos külföldi, erdélyi, vajdasági, szlovén, osztrák partnerünknek is adományoztunk belőle, illetve a hazai már említett civil barátainkon túl egyéb partnereink is részesültek belőle. A kiadvány egyik korongján eszperantó nyelvű anyagok, előadások, műsorok szerepelnek, míg a másik lemezen magyar vonatkozású filmek vannak túlsúlyban. Ez szavatolta, hogy a hazai civilek és a határon túli eszperantisták is fokozott érdeklődést mutattak a kiadványunk iránt, így a megemelt példányszámban előállított kiadvány előre láthatóan hamar el is fogy.

Értékmentő Jutúb

Az Értékmentő Alapítvány 2006-ban alakult azzal az a céllal, hogy hazai ismeret- és tudásanyagokat örökítsen át az utókor számára. A civil szervezetek hazai működése fél évszázados múltra tekint vissza, ez idő alatt ellenőrizhetetlenül nagy mennyiségű fénykép, mozgókép, hanganyag keletkezett. Számos közülük a mai napig az eredeti adathordozón szerepel: filmszalagon, magnókazettán, bakelitlemezen, VHS-kazettán. Ezen dokumentumokat kívánjuk átforgatni a XXI. század technológiai színvonalára és széles körben elérhetővé tenni mindazon szervezetek, személyek számára, akiknek az érdeklődési és feladatkörébe illeszkedik. Az archív dokumentumok mellett a naprakész információkat is gyűjtjük és a www.ertekmento.info weblapon tesszük elérhetővé erőforrásainktól függően.

E tevékenység propagálása és az Értékmentő Alapítvány megismertetése céljából kívánunk elkészíteni egy audiovizuális kiadványt.

A kiadványban bemutatásra kerül az Értékmentő Alapítvány életre hívásának körülményei, milyen eszmeiség és gondolatiság szülte az Alapítvány céljait. Eddigi munkásságunkból a legkiemelkedőbb eredményeket, érdemeket mutatjuk be, mennyiben igazodnak ezek az eredmények az Alapítvány szellemiségéhez, céljaihoz. Vázoljuk az Alapítvány jövőbeni terveit, milyen stratégiai lépéseke útján kívánjuk elérni a célokat, fejleszteni az együttműködéseket. Kiemeljük eddigi támogatóinkat, forrásainkat, kiváltképp a Nemzeti Civil Alapprogramot, illetve a személyi jövedelemadó 1%-os kampányát. Ez utóbbival kapcsolatban a film is lehetőséget fog adni arra, hogy a néző feljegyezhesse az Értékmentő Alapítvány kedvezményezettként való feltüntetéséhez szükséges adatokat.