Bemutatkozás

Az Értékmentő Alapítvány fő célja a civil szervezetek képviselete, értékeinek mentése és ezzel együtt az értékmentési lehetőségek minél szélesebb körben történő megismertetése. E tevékenységet 2006-os alapításunk óta rendszeresen végezzük, ismereteinket tovább bővítjük. Programjaink megvalósítása mellett életre kelt az ertekmento.info honlapunk, civil szervezetek számára tartottunk képzést, civil szervezeteket bemutató DVD-kiadványt adtunk ki. Civil közösségekkel vettük fel a kapcsolatot, eljutottunk a Dániában megrendezett Eszperantó Világkongresszusra, ahol világraszóló kapcsolatokat alakítottunk ki a világ több részéről odaérkező magyarokkal. Értékmentők elektronikus újságot kezdeményeztünk (ertekmentok.ertekmento.info). Programjaink mind részt vállaltak a civil életből helyi, regionális, országos, és nemzetközi viszonylatban. Általuk a magyar civil szervezetek határon innen és túl, kaphattak információt, és tehettek szert ismertségre egyaránt. 2011-től intenzívebben nyitottunk a határ menti magyar civilek felé. Közös programok megvalósításával egyre szorosabb partnerségi kapcsolatokat hozunk létre.

Honlapunkon keresztül is részesei vagyunk határ menti magyar-magyar találkozóknak, az itt készült videofelvételeket és fényképeket archiváljuk, elektronikus hivatkozások formájában mutatjuk be partnerszervezeteink audiovizuális anyagait. Előszeretettel használjuk a legjelentősebb hazai és külföldi videó-megosztó portálokat (youtube.com, civiljutub.hu), mely bárki által hozzáférhető, akár a közösségi oldalakon is megosztható és egyre bővülő tartalmakat kínál.

„Értékmentő Jutub” címmel DVD-kiadvány formájában népszerűsítettük Alapítványunkat és tevékenységünket, ezzel ösztönözve civil partnereinket a hasonló bemutatkozásra.

Értékmentők című elektronikus újságunkon keresztül mutatjuk be saját és magyarországi programjainkat, a civil eseményeket.

Értékmentő Kerekasztal programsorozataink alkalmával a részt vevők személyesen ismertették tapasztalataikat, melyeket hozzájárulásukkal honlapunkon is közzé tettünk

Részt vettünk a Kárpát-medencei Nyári Egyetem szervezésében is, mely rendezvény célja a nemzeti identitás ismeretanyagának megszerzésén túl az is, hogy a kárpát-medencei terület magyar ajkú fiataljainak találkozása társadalmilag is hasznos legyen.

Tevékenységünk legfőbb irányvonala az értékmentés a Kárpát-medencében, melyben egyre nagyobb segítséget jelentenek partnereink. Kiterjedt kapcsolati hálónknak köszönhetően a civileket továbbra is személyesen szólítjuk meg. Civil fórumokat szervezünk, ahol felvázoljuk az értékes anyagok archiválásának fontosságát és lehetőségét. Elengedhetetlennek tartjuk a szervezeti külső kommunikációt, mely értékes része az ismertté válásunknak. A fórumok alkalmával ösztönözzük partnereinket a közösségi portálok használatára, rövid bemutatót tartunk azok alkalmazásáról. Ezáltal is közvetítjük a Magyarországot körbe ölelő országok magyar civil szervezeteire vonatkozó értékeket, lehetőségeket. Értékmentésünkkel ösztönözzük a civileket arra, hogy szélesebb körben mutatkozzanak be, tegyék ismertté magukat, így programjaikon keresztül nagyobb társadalmi réteget mozgatnak meg. Anyagaik archiválásával és annak közzé tételével jó példát mutatnak, megőrzik az utókornak hagyományaikat, ezáltal szélesebb körben terjesztik ki identitás tudatra nevelésüket.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy kultúránk bennünk él és ez tartja fenn az adott nemzetet. Ez az adott társadalom szükséglete, a mi szükségletünk, akik ebben a társadalomban élünk. Meg kell őriznünk és örökítenünk magyarságunkat: őrizzük anyanyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat. A tárgyi emlékek mellett az évek múltával értékesebbé válnak az archiválásra került filmek, képek, hangok, kifejezések, mozdulatok, ellesett pillantások és megismételhetetlen pillanatok.

Vélemény, hozzászólás?